Tytuł artykułu: Zanieczyszczenie gruntów pod nieuszczelnionym gminnym składowiskiem odpadów komunalnych

Autorzy: WYSOCKA, M.E.

Słowa kluczowe: składowisko odpadów komunalnych, współczynnik filtracji gruntu, zwierciadło wody gruntowej, zanieczyszczenie gruntu, jakość wód podziemnych

Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę gminnego komunalnego składowiska odpadów zlokalizowanego w województwie podlaskim. Składowisko zlokalizowano przypadkowo, bez izolacji dna, a eksploatacja składowiska była prowadzona bez wyraźnie określonych zasad. Wykonanie trzech otworów i pobór próbek gruntu umożliwiło ocenę składu chemicznego gruntu dla wybranych wskaźników zanieczyszczeń, wykazujących wartości ponad normę w wodach podziemnych, tj. Zn, Cu, OWO, WWA. Analiza przemieszczania się zanieczyszczeń została przeprowadzona względem głębokości, występowania zwierciadła wód gruntowych oraz wyznaczonego współczynnika filtracji gruntów.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.13

Cytowanie w stylu APA: Wysocka, M.E. (2018). Zanieczyszczenie gruntów pod nieuszczelnionym gminnym składowiskiem odpadów komunalnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 132-141. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.13

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wysocka, 2018), następne powołania: (Wysocka, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Wysocka, Małgorzata E.. "Zanieczyszczenie gruntów pod nieuszczelnionym gminnym składowiskiem odpadów komunalnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 132-141. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.13.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wysocka 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art4pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back